Skadefryd>>DJEVELKULT - NORWAY

I Djevelens Tegn – 2014 – Morbid Shrine
Når Avgrunnen Åpnes – 2018 - Saturnal

Djevelkult image
  
 
Members
S= Elvarhøi>>DØDSHERRE XARIM [JAN FREDRIK SOLHEIM]>>Elvarhøi

G= Elvarhøi, Crest Of Darkness>>DØDSHERRE XARIM [JAN FREDRIK SOLHEIM]>>Elvarhøi, Crest Of Darkness – BELETH

B= Likvann>>SKABB>>Likvann

D= Liktjern>>OND
History & Biography
Dødsherre Xarim founded Djevelkult as Skadefryd in the summer of 2009, but changed the monicker to Djevelkult in the summer of 2010. Skapt Av Helvetesild was a 2011 demo. A live 2014 demo was called Hamars litani til Satan. Norway-based Djevelkult’s Når Avgrunnen Åpnes was out through Saturnal on the 25th of May.


Reviews

InterviewsDjevelkult